Terminalbygget:

Jernhusen jobbar på – 1:a etappmålet nått i Årsta.

Saxat ur Jernhusens nyhetsbrev:

Förutom arbete med spår och marknivåer har det sprängts 10 000 kbm berg, lagts ner dagvatten, avlopp, el och fiberoptik. Genom att etablera en stenkross inne på området har vi utnyttjat bortsprängda stenmassor till utfyllnad av ytor på terminalen.

 

Fakta:

  • Vid kombiterminalens västra del har 4 nya hanteringsspår med en total längd på 2000 m iordningställts
  • Längs med spåren har två nya kranbanor gjutits med en längd om 540 m vardera.
  • Till dessa har det slagits ner 550 st. pålar och gjutits 1000 kbm betong med130 ton armering.
  • Om vädret nu, du vill ställa in en Qiuku innanför byxorna, då skulle behöva överväga en sådan avslappnad casual byxor, både lös och har en typ Balklänningar